Postižení postiženým


Přejdi na obsah

O NÁS
Představení


Občanské sdružení P+P bylo založeno 24. 7. 2008 podle zákona č.83/90 sb. o sdružování občanů v platném znění a registrováno na Ministerstvu vnitra jako základ pro výtvarný ateliér, který byl vytvořen po náročné rekonstrukční úpravě a slavnostně otevřen závěrem roku 2009.

Jak tento název
P+P, postižení postiženým, o.s. napovídá, je založen na skupině talentovaných, tělesně i mentálně postižených lidech. Ti přes svůj handicap chtějí být díky svému výtvarnému umění užiteční nejen sami sobě a zlepšit si tak svůj životní úděl, ale především s velkou odvahou v rámci své tvorby pomáhat dalším postiženým, kteří žádné výhody či talent nemají.

V minulosti nebylo možno si nevšimnout u některých tělesně a mentálně postižených lidí osobitého výtvarného talentu, který mě nenechal být chladným. Problémem u většiny bylo, že se jim nedostávalo dost finančních prostředků, díky kterým by mohli svobodně pracovat s kvalitním uměleckým materiálem. Tady mě nahlodávala myšlenka dát těmto lidem opravdovou šanci. Po návštěvách rodin či ústavů, kde jsem věděl o postižených osobách s telentem, se začala vytvářet umělecká skupina lidí, kteří měli pramalou šanci kvůli svému handicapu najít si práci. Proto jsem se rozhodl těmto lidem skutečně pomoci. Oslovením mých přátel, kteří pracují nejenom v umělecké, sociální, ale především v psychické a psychoterapeutické oblasti, jsem vytvořil tým lidí, kteří se pro moji vizi zbudovat profesionální ateliér nadchli. Za finanční podpory mnohých slušných sponzorů se tato myšlenka povedla nakonec zrealizovat.
Náš hlavní záměr je nejen popularizovat uměleckou tvorbu výstavami a tím ukázat veřejnosti, jak tato skupina tvoří, ale především pořádat každoroční charitativní dražbu obrazů, na které celý projekt stojí. Výtěžek z aukce bude přerozdělen autorům. Sami pak z každého vydraženého díla dají polovinu do společného fondu a z tohoto fondu veškeré finanční prostředky věnují jiným postiženým či organizacím, které se zabývají touto problematikou. Tímto se naplňuje „duch“názvu Postižení Postiženým, a motivuje se jejich společensky užitečná činnost, která má pro ně samotné velký smysl. To upevňuje jejich opravdové sebevědomí a zlepšuje životní úroveň, kterou nemají postižení právě v dnešní době nikterak lehkou.

Mnozí lidé se nás ptají, zda nápady na jednotlivé obrazy jsou z hlavy samotných autorů. Ano, jsou a tady je důležité zdůraznit, že i když nikdy nestudovali žádnou uměleckou akademii či výtvarnou školu, jsou schopni tvořit pod odborným vedením, které je neomezuje, ale naopak vede a dává možnost se svobodně umělecky rozvíjet. Díky svému osobitému stylu pojetí tvorby, trpělivou a poctivou prací vytvářejí originální díla.

Chceme, aby se tento projekt stal tradicí a byl jednoho dne velmi vážený a každý nový rok s novou výstavou a dražbou lákal na tuto akci nové zajímavé a známé lidi jak z České republiky, tak i ze zahraničí.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku