Postižení postiženým


Přejdi na obsah

NAŠE IDEA

Naše politika


Jedna z hlavních myšlenek tohoto projektu, na který klademe velký důraz je, že zásadně nežádáme o žádné dotace jak u ministerstva, kraje, tak i města. Činíme tak proto, že chceme být nezávislí na jakémkoli politickém zřízení. Jsme si plně vědomi toho, že to co činíme, má velkou společenskou váhu. Peníze získáváme individuálně od solidních firemních společností, tak i od slušných lidí, kteří nás podporují právě pro naši nezávislost, která neupřednostňuje jednoho před druhým, ale naopak ukazuje opravdovou lidskou solidaritu. Tady bych zdůraznil, že mezi sponzory máme i významné politiky, kterým se líbí naše myšlenka a náš projekt podporují jako soukromé osoby. Rádi bychom sdělili, že politické názory k naší práci nepatří.
V zahraničí to takto v praxi funguje a podle zkušeností mají tyto organizace vysokou prestiž a mnohé firmy jsou jim více nakloněni než sdružením, které si každoročně žádají o finanční prostředky z veřejných rozpočtů, jsou provázané s politiky a s politikou a v okamžiku změny politického názoru jsou pak v ohrožení. Díky tomu si získáváme obdiv a ohlas nejenom u prostých lidí, ale i u vážených osob z kulturní, mediální a politické sféry.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku